info-shqip.tk
  Prish Msn-ja
 

Nese doni me qit dikan prej Msn edhe mos me mujt me qel qat imell ne qat PC qonja qit link edhe thuni le ta len te Nick name ose aty posht edhe nese viktima e len atehere verehet rrezullatati 

 

 

                   n—a_Á—ay±m—aÁÇáç±Çáß±Çá§ÁaÇáDZOÇá—±Ç᧱Çár×ÁÇ á+NÇ áLáÇá        

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=