info-shqip.tk
  code-t e Telefonave
 

NOKIA 
Kodet për Nokia 3210 - 5110 - 6110 
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 # 
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 # 
3.për të mesuar daten e prodhimit,numrine serise, dhe daten e fundit të riparimit (nese ka) të telefonit tuaj formoni numrin qe vijon * # 9 2 7 0 2 6 8 9 # 
4.për të rritur kualitetin e kerkimit( por shkurton jeten e baterise) formoni * 3 3 7 0 # . për ta mbyllur # 3 3 7 0 # 
5.për të ulur kualitetin e kerkimit( rritet jeta e baterise) formoni * 4 7 2 0 # . për ta mbyllur formoni # 4 7 2 0 # 

Kodet për Nokia 6150 
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 # 
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 # 
3. *#746025625# - [*#sim0clock#] 
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59 . 
4. *#92702689 - [*#var0anty#] 
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte.. 
Menuja: 
1. Shikoni serine e telefonit 
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997) 
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit 
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter. 
*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes. 
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet. 
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja. 
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC .. 
një rruge interesante për ta mbyllur telefonin. 
Ne disa telefona jep mesazh të gabuar,atehere nuk mund ta perdorni kete kod. 
Shkoni ne menune (Calendar) (menu - 
Make note / reminder 
Shkruani dicka të kutia 
Shtypni butonin e fshirjes derisa të keni fshire çdo gje qe patet shkruar. 
Pastaj shtypni butonin back.. 
Shtypni 0. 
Futni 4 numera(1234 për shembull) 
Shtypni dy here poshte butonin OK 
Tani futni 6 numera dhe shtypni butonin e gjelber "Butoni i kerkimit". 
Prisni pak dhe telefoni do të jape sinjal dhe papritmas do të fiket... 
Nuk punon ne versionet V5.20 20-09-99 NSM-1 

Kodet për Nokia 8810 

1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 # 
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 # 

3. *#746025625# - [*#sim0clock#] 
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59 

4. *#92702689 - [*#var0anty#] 
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte.. 
Menuja: 
1. Shikoni serine e telefonit 
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997) 
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit 
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter. 

*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes. 
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet. 
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja. 
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC 

NOKIA 
IMEI number: * # 0 6 # 
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 # 
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 # 
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off] 
Half Rate: * 4 7 2 0 # 
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1 
Network lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2 
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3 
SimCard lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4 

Oxygen Ringtone Workshop for Nokia phones 
Works under Microsoft Windows'95, '98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP operating systems family and supports FBUS cable or Infrared connection. This program is freeware. 
DL: 

Codet e celularit Sony 
Kodet e Sony CMD-Z 1: 
formo *#06# të shikosh IMEI 
versioni Software dhe daten e prodhimit : Press # 8377466 # (#version#) 
Sony CMDX 1000 
tregon Software date : Remove your SIM Card, dhe pastaj : * # 06 # 
dhe pastaj press: 
[left softkey] 
To enter Monitor Mode on Netvork Option menu: 
Menu 
9 (Phone Options) 
7 (Phone Status) 
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key) 
Some characters explained 
* activate 
** register and activate 
*# check status 
# unregister 
## unregister and deactivate 
Call barring 
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above) 
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls 
*#33# Check status of barr all outgoing calls 
**330*code# Activate barr all calls 
#330*code# Deactivate barr all calls 
*#330*code# Check status of barr all calls 
**331*code# Activate barr all outgoing international calls 
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls 
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls 
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country 
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country 
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country 
**333*code# Activate barr all outgoing calls 
#333*code#
Kodet për SAGEM : 
*# Komandat 
*#06# numri i IMEI 
*#30# për të pare ID qe ka ardhur 
*#31# -//- ID qe ka ikur 
*#33# ben inaktife butonin e thirrjes 
*#35# ben aktife -//- 
*#43# vonesae thirrjes 
*#100# ju tregon numrin tuaj të telefonit 
*#101# DHLRU1 ?me falni po kete nuk e di se çfarë është? 
*#102# informata e dergimit 
*#103# Koha qe jeni 
*#147#Numri i fundit qe ju ka marrur 
*#1345# Kjo është për të pare se sa kohë dhe sa kredi ja kane marre bisedimet .

çfarë është numri IMEI?: 
IMEI është numri i serise qe ka telefoni juaj .Nese telefoni juaj është i vjedhur ne saje të ketij numri musn të behet e ditur. Biles nese telefoni juaj është vjedhur jashte shtetit ne baze të ketij numri mesohet se ne çfarë qyeteti dhe cafre karte është duke u perdorur ne keto momente. Hapeni telefonin tuaj formoni kodet * # 0 6 # . Numri qe ka dale është IMEI juaj. Kur mund të ju hyje juve ne punë kjo? Le të themi se jeni duke blere një telefon second hand .(biles mund të ju shesin një telefon të vjedhur duke ua treguar ate juve sikur është prodhim 0). 
Kpntrolloni numrin serise qe është ne kutine telefonit qe ju ka dhene shitesi me numrin qe gjetem. 
Nese numrat nuk jane të njejte menjehere njoftoni policine pasi ai telefone shte i vjedhur ...


Samsung 
*2767*688# = Unlocking Code 
*#8999*8378# = All in one Code 
*#4777*8665# = GPSR Tool 
*#8999*523# = LCD Brightness 
*#8999*3825523# = External Display 
*#8999*377# = Errors 
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b] 
*#2255# = Call List 
#*536961# = Java Status Code 
#*536962# = Java Status Code 
#*536963# = Java Status Code 
#*53696# = Java Status Code 
#*1200# = AFC DAC Val 
#*1300# = IMEI 
#*1400# = IMSI 
#*2562# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*2565# = Check Blocking 
#*3353# = Check Code 
#*3837# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*3849# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*3851# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*3876# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM) 
#*7224# = I Got !! ERROR !! 
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS) 
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS) 
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS) 
#*7276# = Dunno 
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) 
#*2787# = CRTP ON/OFF 
#*3737# = L1 Dbg data 
#*5133# = L1 Dbg data 
#*7288# = GPRS Attached 
#*7287# = GPRS Detached 
#*7666# = SrCell Data 
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while) 
#*7284# = Class : B,C or GPRS 
#*2256# = Calibration Info 
#*2286# = Battery Data 
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) 
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate) 
#*3940# = External loop test 9600 bps 
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate) 
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate) 
#*7352# = BVMC Reg value 
#*8462# = Sleeptime 
#*2558# = Time ON 
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate) 
#*3941# = External looptest 115200 bps 
#*5176# = L1 Sleep 
#*7462# = SIM phase 
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate) 
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate) 
#*8466# = Old time 
#*2255# = Call FRAGE 
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate) 
#*5376# = FRAGE White for 15 secs than restarts. 
#*6837# = Official Software Version 
#*7524# = KCGPRS 
#*7562# = LOCI GPRS 
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate) 
#*7632# = Sleep mode Debug 
#*7673# = Sleep mode RESET 
#*2337# = Permanent Registration Beep 
#*2474# = FRAGE 
#*2834# = Audio Path 
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate) 
#*3282# = Data (Activate or Deactivate) 
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate) 
#*3676# = Flash volume formated 
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate) 
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions 
#*5171# = L1P1 
#*5172# = L1P2 
#*5173# = L1P3 
#*7326# = Accessory (I got Vibrator) 
#*7683# = Sleep variable ( 
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) 
#*8465# = Time in L1 
#*9795# = wtls key 
#*2252# = Current CAL 
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate) 
#*3877# = Dump of SPY trace 
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted) 
#*2677# = ARM State (None or Full Rate) 
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines 
*#9999# = Software version 
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date 
*#8888# = HW version 
*#8377466# = Same HW/SW version thing 
*#7465625# = Check the locks 
*7465625*638*Code# = Enables Network lock 
#7465625*638*Code# = Disables Network lock 
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock 
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock 
*7465625*77*Code# = Enables SP lock 
#7465625*77*Code# = Disables SP lock 
*7465625*27*Code# = Enables CP lock 
#7465625*27*Code# = Disables CP lock 
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock 
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock 
*7465625*228# = Activa lock ON 
#7465625*228# = Activa lock OFF 
*7465625*28638# = Auto Network lock ON 
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF 
*7465625*28782# = Auto subset lock ON 
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF 
*7465625*2877# = Auto SP lock ON 
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF 
*7465625*2827# = Auto CP lock ON 
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF 
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON 
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF 
*2767*3855# = E2P Full Reset 
*2767*2878# = E2P Custom Reset 
*2767*927# = E2P Wap Reset 
*2767*226372# = E2P Camera Reset 
#*6420# = MIC Off 
#*6421# = MIC On 
#*6422# = MIC Data 
#*6428# = MIC Measurement 
#*3230# = Trace enable and DCD disable 
#*3231# = Trace disable and DCD enable 
#*3232# = Current Mode 
#7263867# = RAM Dump (On or Off) 
*2767*49927# = Germany WAP Settings 
*2767*44927# = UK WAP Settings 
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings 
*2767*420927# = Czech WAP Settings 
*2767*43927# = Austria WAP Settings 
*2767*39927# = Italy WAP Settings 
*2767*33927# = France WAP Settings 
*2767*351927# = Portugal WAP Settings 
*2767*34927# = Spain WAP Settings 
*2767*46927# = Sweden WAP Settings 
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings 
*2767*7927# = Russia WAP Settings 
*2767*30927# = GREECE WAP Settings 
*2767*73738927# = WAP Settings Reset 
*2767*49667# = Germany MMS Settings 
*2767*44667# = UK MMS Settings 
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings 
*2767*420667# = Czech MMS Settings 
*2767*43667# = Austria MMS Settings 
*2767*39667# = Italy MMS Settings 
*2767*33667# = France MMS Settings 
*2767*351667# = Portugal MMS Settings 
*2767*34667# = Spain MMS Settings 
*2767*46667# = Sweden MMS Settings 
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings 
*2767*7667#. = Russia MMS Settings 
*2767*30667# = GREECE MMS Settings 
*335# = Delete all MMS Messages 
*663867# = Dump Mm file 
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable 
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable 
#*536963# = Serial eable / Others disable 
#*53696# = Java Download Mode 
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model] 
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0] 
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0] 
*2767*66335# = Check on which model it is 
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0 
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0 
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0 
*2767*7650# = Nokia7650/1.0 
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standartSiemens: 
C25 
Secret Codes 
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card. 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button 
Pin Out (electrical connections) 
1- GND 
2- SB 
3- POWER 
4- NC 
5- TX 
6- RX 
7- CLOCK 
8- DATA 
9- GND MIC 
10- HF MIC 
11- AUDIO 
12- GND AUDIO 


S25 
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card. 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button 

S25, M35, S35, C35 

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card. 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button 

Siemens S1 Secret Codes 

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Tetris 
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4. 
Monitor Mode 
1. Menu 
2. 9 (Phone Options) 
3. 7 (Phone Status) 
4. Left Display Button (left MENU key) 
5. 5553756 
6. HangUp Button (Red HandSet key) 
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress ) 
CH Channel Number 
RX Signal Strength (dB) 
N NCC (Color Code) 
B BCC (Color Code) 
CI Cell ID (in Hex) 
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM) 
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC 
TXPWR Transmit Power (dB) 
RXAM Reeceive signal strength cut-off point 
TS* Time Slot Number 
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2 
PL* Power Level 
Power Table 
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02 
LF* C1 value with continuous transmisson from tower 
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower 
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower 
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower 
BER (bit error rate) table 
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7 
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 
Tips and tricks 
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger 
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display. 
Pin Out 
1- GND 
2- SB 
3- POWER 
4- NC 
5- TX 
6- RX 
7- CLOCK 
8- DATA 
9- GND MIC 
10- HF MIC 
11- AUDIO 
12- GND AUDIO 
Siemens S3 / S3 Secret Codes 

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Tetris 
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4. 
Monitor Mode 
1. Menu 
2. 9 (Phone Options) 
3. 7 (Phone Status) 
4. Left Display Button (left MENU key) 
5. 5553756 
6. HangUp Button (Red HandSet key) 
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress ) 
CH Channel Number 
RX Signal Strength (dB) 
N NCC (Color Code) 
B BCC (Color Code) 
CI Cell ID (in Hex) 
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM) 
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC 
TXPWR Transmit Power (dB) 
RXAM Reeceive signal strength cut-off point 
TS* Time Slot Number 
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2 
PL* Power Level 
Power Table 
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02 
LF* C1 value with continuous transmisson from tower 
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower 
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower 
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower 
BER (bit error rate) table 
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7 
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 
Unlock Siemens S3(Not S3 COM) 
(For advanced users only) 
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF. 
Siemens S3 comfort 
Show IMEI code: * # 06 # 
MONITOR MODE 
The Siemens S3 Com series have a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone. 
TO ACTIVATE MONITOR MODE 
1. Turn the phone on. 
2. Enter the PIN access code on press OK. (Only if is enabled). 
3. Press Menu. (Left top button). 
4. Press 9. (Phone Options). 
5. Press 8. (Phone Status) (May be button 7 in some phones). 
6. You may see your IMEI Number 
7. Left Display Button (Top left MENU key). 
8. 7684666 
9. HangUp Button. (Red HandSet key). 
Note: Monitor should appear now at the bottom of the Network Options menu. 
MONITOR MODE TOGGLE 
Pressing the right Display Button when in monitor mode will toggle into 1 and 2 modes 
Tips and tricks 
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger 
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display. 
Pin Out 
1- GND 
2- SB 
3- POWER 
4- NC 
5- TX 
6- RX 
7- CLOCK 
8- DATA 
9- GND MIC 
10- HF MIC 
11- AUDIO 
12- GND AUDIO 

Siemens S4 / S4 Power Secret Codes 
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
MONITOR MODE 
The Siemens S4 series also haves a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone. 
TO ACTIVATE MONITOR MODE 
1. Menu 
2. 9 (Phone Options) 
3. 7 (Phone Status) 
4. Left Display Button (left MENU key) 
5. 7684666 
6. HangUp Button (Red HandSet key) 
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress ) 
Unlock Siemens S4 
(For advanced users only) 
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF. 
Pin Out 
1- GND 
2- SB 
3- POWER 
4- NC 
5- TX 
6- RX 
7- CLOCK 
8- DATA 
9- GND MIC 
10- HF MIC 
11- AUDIO 
12- GND AUDIO Siemens S25, M35, S35, C35 Secret Codes 
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)# 
*#0606# shows you a big Hexadecimal Code, but only without SIM Card. 
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button 
S25 
*#00(International prefix code of the country)# you get the language of that country (if supported) 
e.g.: *#0039# switches to Italian language, *#0044# or *#001# switches to English 
S35i 
Fullscreen for WAP 
Connected to the Internet, press twice right button (the one for recording) and all the status lines, one up of the screen and two on the bottom of the screen, WILL DISAPPEAR !!!! So, you can use the whole screen for browsing the internet !!! Press again the button the lines will appear
---------------------------------------------------------- 

1.Se pari e shkruajme *#0206*8378# --> (qiky 8378 ne telefon jepet si ---- pasi është kod, dmth pas * telefoni paraqet vetem (vija) ---- si password)

2.Pastaj na hapet TEST MODE,,,,, shkojme te opcioni i 2t (H/W test), pasi te hapim kta ,shkojme te opcioni i 3t Audio Settings, pastaj te opcioni i 13t IIS Normal2.

3.Kur te hyme te IIS Normal2,, na hapet një dritare ku jan 3 mundesi. Ear gain, HFR gain dhe ne fund është Rx vol.

4.Hym ne qata Rx Vol. edhe i shohim 14 levelet e zerit. Shkojme te e fundit, pra te level 14 edhe e shofim një shifer 1850. Pra ky është limiti i cili eshe i parapare fabrikisht, e nderrojme dhe ja vejme një shifer tjeter sa do, por jo shum.. Preferohet deri ka 2850-3000 , por une ja kam len 6000
FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" .

Provone ju qe keni samsung dhe e shihni qe i 3fishohet zeri . E testuar, 100% funksionon.me formatizi samsung codi :*2767*3855#

100%

 
 

     
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=